Verbeteren, vernieuwen of innoveren?

Kijk op Samen slimmer PO!

Als je echt het naadje van de kous wilt weten van leuke, slimme en vooral wetenswaardige ontwikkelingen op onderwijskundig gebied, hebben we een belangrijke website voor je: samenslimmerpo.nl.

 In dit themanummer van ons E-zine wijzen we je op twee artikelen die een relatie hebben met Meer Primair, en die je samen met nog véél meer informatie kunt vinden op www.samenslimmerpo.nl

Artikel 1
'Meer Primair versterkt het onderwijs door de inzet van vakdocenten'.

De samenleving is sterk veranderd, maar het onderwijs is nog steeds op dezelfde manier georganiseerd: één leraar voor één klas voor vijf dagen per week. Dat kan - en moet soms - anders. Maar hoe precies? Welke mogelijkheden zijn er? En wat betekent dit voor het werk en de kwaliteit van het onderwijs?

Artikel 2
'Groepsleerkracht en vakdocenten samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind'

Meer Primair heeft Anders Organiseren als belangrijk speerpunt. In dit interviewartikel lees je hoe we in gesprek zijn gegaan met de PO-raad.

Link naar het interview:
www.samenslimmerpo.nl

Link naar artikel:
www.samenslimmerpo.nl

Verbeteren, vernieuwen of innoveren?

Kijk op Samen slimmer PO!

Als je echt het naadje van de kous wilt weten van leuke, slimme en vooral wetenswaardige ontwikkelingen op onderwijskundig gebied, hebben we een belangrijke website voor je: samenslimmerpo.nl.

 In dit themanummer van ons E-zine wijzen we je op twee artikelen die een relatie hebben met Meer Primair, en die je samen met nog véél meer informatie kunt vinden op www.samenslimmerpo.nl

Artikel 1
'Meer Primair versterkt het onderwijs door de inzet van vakdocenten'.

De samenleving is sterk veranderd, maar het onderwijs is nog steeds op dezelfde manier georganiseerd: één leraar voor één klas voor vijf dagen per week. Dat kan - en moet soms - anders. Maar hoe precies? Welke mogelijkheden zijn er? En wat betekent dit voor het werk en de kwaliteit van het onderwijs?

Link naar artikel:
www.samenslimmerpo.nl

Artikel 2
'Groepsleerkracht en vakdocenten samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind'

Meer Primair heeft Anders Organiseren als belangrijk speerpunt. In dit interviewartikel lees je hoe we in gesprek zijn gegaan met de PO-raad.

Link naar het interview:
www.samenslimmerpo.nl

Bekijk voorgaande edities

Meer Primair wordt gevormd door zeventien basisscholen, gelegen in de woonkernen Abbenes, Buitenkaag, Badhoevedorp en Hoofddorp. De stichting is hiermee werkgever van 540 medewerkers, die onderwijs verzorgen voor circa 5500 leerlingen in de Haarlemmermeer
Volledig scherm