De Wilgen levert twee kandidaten voor de studie Toekomstgericht Onderwijs

Op basisschool De Wilgen zijn er maar liefst twee medewerkers die de post-hbo-opleiding ‘Specialist Toekomstgericht Onderwijs’ in september 2020 zijn gestart. En daar is directeur Antoinette Wastell maar wát blij mee. Zij ziet in de bijdrage die deze twee studenten met hun kennis en ervaring zullen gaan leveren aan toekomstgericht onderwijs een mooie aansluiting op ontwikkelingen die al gaande zijn op haar school. Onze gastredacteur van deze editie van Meer Primair E-zine ging in gesprek met Antoinette over toekomstgericht onderwijs.

vraag 5
Wat wil je andere directeuren meegeven?

“Ik gun de collega-directeuren het lef om hun team te laten pionieren en experimenteren. Om ruimte en tijd te bieden om je team de gelegenheid te bieden zich te ontwikkelen. Durf te vertrouwen op de expertise van de professional. Dat is wat ik mijzelf ook gun. Goede momenten voor ontwikkeling hoeven niet bewaard te worden tot een studiedag. Na een leerzame invulling van een studiedag op De Wilgen, waarbij we als team hebben nagedacht hoe we ons onderwijs beter kunnen inrichten, vroeg een leerkracht aan mij: krijgen we nóg zo’n momentje? Ik vind het juist de bedoeling dat leerkrachten deze ‘momentjes’ zelf gaan vinden en creëren. Dit nodigt ook uit om het goede gesprek met elkaar te hebben over wat goed onderwijs is voor de ander. Hier wil ik graag meer de tijd voor nemen en als directeur het vertrouwen aan mijn team te geven.

Leren zichtbaar maken 

Dit is een mooi voorbeeld van hoe ze op De Wilgen leren zichtbaar maken. Elk kind heeft een eigen schriftje gekregen, waarin het in woord en beeld kan laten zien wat het geleerd heeft. Het kind schrijft en tekent op zijn eigen manier wat het geleerd heeft. Door er een tekening bij te maken onthoudt hij het bovendien beter. En als je even niet meer weet hoe het ook alweer zat, kun je in je in je eigen boekje opzoeken wat bijvoorbeeld ook alweer een zelfstandig naamwoord is. Aan de hand van hun eigen tekeningen zullen de kinderen de materie zo beter leren begrijpen en onthouden. Van elk onderwerp is er bovendien een (door een leerling vervaardigde) duidelijk leesbare uitleg met voorbeelden zichtbaar in de klas.

vraag 4
Welke innovatie wil je graag doorvoeren?

“Ik merk dat veel scholen bezig zijn om veel te digitaliseren. Dit kan voor bepaalde vaardigheden een voordeel zijn, maar we willen ook dat kinderen de ruimte krijgen om te onderzoeken en ontdekken wie ze zijn en hoe ze leren. Het ene kind wil dat op papier kunnen doen, de ander maakt liever een presentatie of filmpje. De basisschool moet een plek zijn waar dit allemaal aangeboden moet kunnen worden. Wij hebben de kinderen eigenlijk acht jaar ‘te leen’ onder supervisie van hun ouders. Hoe mooi is het, dat wij ze in die acht jaar tools mogen aanreiken die ze op de basisschool aangeboden hebben gekregen en in de toekomst uit hun gereedschapskist kunnen halen?

vraag 3
Wat hoop je te zien?

“Ik hoop dat de ontwikkelingen op toekomstgericht onderwijs door het complete team gedragen worden en dat de specialisten van onze school anderen kunnen inspireren om bij te dragen aan de mogelijkheden voor ander onderwijs. Wij willen graag dat de leerlingen op De Wilgen meer eigenaarschap ontwikkelen en keuzes leren maken. Daarbij denken we niet alleen aan de keuzes die de kinderen maken wat ze wanneer leren, maar ook hoe ze dat willen doen.

vraag 2
Waarom past de opleiding Post-hbo-specialist Toekomstgericht Onderwijs bij jullie school?

“Op het gebied van toekomstgericht onderwijs was er al het een en ander gaande op De Wilgen. Sinds vorig schooljaar zijn we begonnen met doelgericht werken met doelenkaarten. Kinderen bepalen dan op basis van een formatieve toets of zij per doel een instructie nodig hebben. De komende tijd willen we dit uitbouwen naar gepersonaliseerde weektaken. Twee collega’s van De Wilgen nemen deel aan deze opleiding. Ik hoop dat de studie hen én ons team iets vernieuwends kan bieden. Het team van De Wilgen heeft behoefte aan nieuwe input. Het is nodig om het vizier te vergroten. Dit wil ik graag samen met het team doen. Daarbij is het belangrijk om ook binnen een team ruimte te creëren voor talentontwikkeling en de collega’s die de opleiding volgen in die positie te zetten. Wat ik belangrijk vind, is dat we als team samen de verantwoordelijkheid dragen voor alle kinderen op onze school. En niet alleen voor die uit je eigen klas. Hierdoor voelt het kind zich op school gezien en krijgt het de ruimte om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen.

vraag 1
Wat is voor jou toekomstgericht onderwijs?

“Voor mij staat toekomstgericht onderwijs voor bewust aansluiten bij de maatschappij van morgen. We doen nog best vaak dingen ‘omdat we denken dat het zo moet’. Maar soms moet je ook verder durven kijken. Toekomstgericht onderwijs betekent ook meer aandacht besteden aan vaardigheden die je altijd nodig zult hebben, zoals presenteren of communiceren.

De Wilgen levert twee kandidaten voor de studie Toekomstgericht Onderwijs

Op basisschool De Wilgen zijn er maar liefst twee medewerkers die de post-hbo-opleiding ‘Specialist Toekomstgericht Onderwijs’ in september 2020 zijn gestart. En daar is directeur Antoinette Wastell maar wát blij mee. Zij ziet in de bijdrage die deze twee studenten met hun kennis en ervaring zullen gaan leveren aan toekomstgericht onderwijs een mooie aansluiting op ontwikkelingen die al gaande zijn op haar school. Onze gastredacteur van deze editie van Meer Primair E-zine ging in gesprek met Antoinette over toekomstgericht onderwijs.

vraag 1
Wat is voor jou toekomstgericht onderwijs?

“Voor mij staat toekomstgericht onderwijs voor bewust aansluiten bij de maatschappij van morgen. We doen nog best vaak dingen ‘omdat we denken dat het zo moet’. Maar soms moet je ook verder durven kijken. Toekomstgericht onderwijs betekent ook meer aandacht besteden aan vaardigheden die je altijd nodig zult hebben, zoals presenteren of communiceren.

vraag 2
Waarom past de opleiding Post-hbo-specialist Toekomstgericht Onderwijs bij jullie school?

“Op het gebied van toekomstgericht onderwijs was er al het een en ander gaande op De Wilgen. Sinds vorig schooljaar zijn we begonnen met doelgericht werken met doelenkaarten. Kinderen bepalen dan op basis van een formatieve toets of zij per doel een instructie nodig hebben. De komende tijd willen we dit uitbouwen naar gepersonaliseerde weektaken. Twee collega’s van De Wilgen nemen deel aan deze opleiding. Ik hoop dat de studie hen én ons team iets vernieuwends kan bieden. Het team van De Wilgen heeft behoefte aan nieuwe input. Het is nodig om het vizier te vergroten. Dit wil ik graag samen met het team doen. Daarbij is het belangrijk om ook binnen een team ruimte te creëren voor talentontwikkeling en de collega’s die de opleiding volgen in die positie te zetten. Wat ik belangrijk vind, is dat we als team samen de verantwoordelijkheid dragen voor alle kinderen op onze school. En niet alleen voor die uit je eigen klas. Hierdoor voelt het kind zich op school gezien en krijgt het de ruimte om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen.

vraag 3
Wat hoop je te zien?

“Ik hoop dat de ontwikkelingen op toekomstgericht onderwijs door het complete team gedragen worden en dat de specialisten van onze school anderen kunnen inspireren om bij te dragen aan de mogelijkheden voor ander onderwijs. Wij willen graag dat de leerlingen op De Wilgen meer eigenaarschap ontwikkelen en keuzes leren maken. Daarbij denken we niet alleen aan de keuzes die de kinderen maken wat ze wanneer leren, maar ook hoe ze dat willen doen.

vraag 4
Welke innovatie wil je graag doorvoeren?

“Ik merk dat veel scholen bezig zijn om veel te digitaliseren. Dit kan voor bepaalde vaardigheden een voordeel zijn, maar we willen ook dat kinderen de ruimte krijgen om te onderzoeken en ontdekken wie ze zijn en hoe ze leren. Het ene kind wil dat op papier kunnen doen, de ander maakt liever een presentatie of filmpje. De basisschool moet een plek zijn waar dit allemaal aangeboden moet kunnen worden. Wij hebben de kinderen eigenlijk acht jaar ‘te leen’ onder supervisie van hun ouders. Hoe mooi is het, dat wij ze in die acht jaar tools mogen aanreiken die ze op de basisschool aangeboden hebben gekregen en in de toekomst uit hun gereedschapskist kunnen halen?

Leren zichtbaar maken 

Dit is een mooi voorbeeld van hoe ze op De Wilgen leren zichtbaar maken. Elk kind heeft een eigen schriftje gekregen, waarin het in woord en beeld kan laten zien wat het geleerd heeft. Het kind schrijft en tekent op zijn eigen manier wat het geleerd heeft. Door er een tekening bij te maken onthoudt hij het bovendien beter. En als je even niet meer weet hoe het ook alweer zat, kun je in je in je eigen boekje opzoeken wat bijvoorbeeld ook alweer een zelfstandig naamwoord is. Aan de hand van hun eigen tekeningen zullen de kinderen de materie zo beter leren begrijpen en onthouden. Van elk onderwerp is er bovendien een (door een leerling vervaardigde) duidelijk leesbare uitleg met voorbeelden zichtbaar in de klas.

vraag 5
Wat wil je andere directeuren meegeven?

“Ik gun de collega-directeuren het lef om hun team te laten pionieren en experimenteren. Om ruimte en tijd te bieden om je team de gelegenheid te bieden zich te ontwikkelen. Durf te vertrouwen op de expertise van de professional. Dat is wat ik mijzelf ook gun. Goede momenten voor ontwikkeling hoeven niet bewaard te worden tot een studiedag. Na een leerzame invulling van een studiedag op De Wilgen, waarbij we als team hebben nagedacht hoe we ons onderwijs beter kunnen inrichten, vroeg een leerkracht aan mij: krijgen we nóg zo’n momentje? Ik vind het juist de bedoeling dat leerkrachten deze ‘momentjes’ zelf gaan vinden en creëren. Dit nodigt ook uit om het goede gesprek met elkaar te hebben over wat goed onderwijs is voor de ander. Hier wil ik graag meer de tijd voor nemen en als directeur het vertrouwen aan mijn team te geven.

Bekijk voorgaande edities

Meer Primair wordt gevormd door zeventien basisscholen, gelegen in de woonkernen Abbenes, Buitenkaag, Badhoevedorp en Hoofddorp. De stichting is hiermee werkgever van 540 medewerkers, die onderwijs verzorgen voor circa 5500 leerlingen in de Haarlemmermeer
Volledig scherm