“Je gaat iets met computers doen toch?” Dat was de meest gestelde vraag toen ik ruim anderhalf jaar geleden de overstap maakte van ‘meester van groep 6’ naar ‘beleidsmedewerker Onderwijs & ICT’. Gelukkig wist ik wel beter. Toekomstgericht onderwijs draait niet om ICT alleen, maar gaat vooral om de visie en strategie die daaraan ten grondslag liggen. Hierdoor worden digitale leermiddelen meer doordacht en dus effectiever ingezet.

Van gastredacteur
Jelle van Oosteroom

Deze editie van het E-zine laat je zien hoe wij daar bij Meer Primair de afgelopen tijd stappen in hebben gezet. Door het incompany aanbieden van een opleiding voor specialisten, het ontwikkelen van een leerlijn digitale geletterdheid en het houden van sessies rondom anders organiseren met innovatievragen, staan we nog altijd middenin deze ontwikkeling. Hopelijk biedt deze editie je daarom handvatten om na te denken over jouw onderwijs en wat in jouw ogen belangrijk is om de kinderen die vandaag in je klas zitten, voor te bereiden op de wereld van morgen.


Veel leesplezier!

1 Bulckaert, W. (20 oktober 2016) Mijn punten graag! Geraadpleegd van Klasse.be.

2 Surma T. (2019). Waarom zou je nog iets leren als je het ook kunt googelen? Universiteit van
   Nederland:  YouTube.

3 Slooter M. (2018). De zes rollen van de leraar. Huizen: Uitgeverij Pica.
“De toekomst van de wereld zit vandaag in mijn klas.” I.F. Fitzwater.

Zo zie ik dat scholen zich steeds meer bezighouden met vraagstukken als: Waarom is het aanleren van programmeervaardigheden belangrijk? In hoeverre kan Gamification of Education1 kinderen gemotiveerder maken? Hoe maak ik de kinderen bewust van de kansen en gevaren van (sociale) media? Maar vooral ook: hoe vinden we als school een goede balans tussen digitaal en papier? Het is wetenschappelijk bewezen2 dat je bijvoorbeeld met schrijven en lezen (in een boek) andere vaardigheden traint die je nodig hebt, dan bij digitaal actief zijn. Die basis leggen wij ook op onze scholen.

Dat wil niet zeggen dat we helemaal niet met digitale middelen moeten werken, maar in mijn ogen is het belangrijkste dat je je altijd eerst de vraag moet stellen: wat heb ik nodig om mijn onderwijs beter te kunnen inrichten? Zo verwacht ik dat door de grote invloed van technologie onder andere de rol van leerkracht de komende jaren steeds meer zal veranderen in onderwijscoach3. Kijkend naar een jaar geleden wordt er nu al minder nagekeken en méér geanalyseerd. Leerkrachten laten meer zien dan dat ze vertellen. Op die manier wordt steeds beter ingespeeld op de behoeften van de individuele leerling en er is steeds meer aandacht voor duurzaamheid in combinatie met ICT. Door deze quick wins toe te passen, sluit je in het onderwijs al goed aan bij de wereld van morgen. Dat is in mijn ogen toekomstgericht onderwijs.

Basisvaardig-
heden

Les-
voorbereiding

Didactiek

Organisatie

ICT-
basisvaardig-
heden

Mediawijsheid

Computational
Thinking

Informatie-
vaardigheden

Ik kan!

Ik begrijp!

Ik bepaal!

Ik leer!

Leerlijn DG

“Je gaat iets met computers doen toch?” Dat was de meest gestelde vraag toen ik ruim anderhalf jaar geleden de overstap maakte van ‘meester van groep 6’ naar ‘beleidsmedewerker Onderwijs & ICT’. Gelukkig wist ik wel beter. Toekomstgericht onderwijs draait niet om ICT alleen, maar gaat vooral om de visie en strategie die daaraan ten grondslag liggen. Hierdoor worden digitale leermiddelen meer doordacht en dus effectiever ingezet.

Van gastredacteur
Jelle van Oosteroom

Deze editie van het E-zine laat je zien hoe wij daar bij Meer Primair de afgelopen tijd stappen in hebben gezet. Door het incompany aanbieden van een opleiding voor specialisten, het ontwikkelen van een leerlijn digitale geletterdheid en het houden van sessies rondom anders organiseren met innovatievragen, staan we nog altijd middenin deze ontwikkeling. Hopelijk biedt deze editie je daarom handvatten om na te denken over jouw onderwijs en wat in jouw ogen belangrijk is om de kinderen die vandaag in je klas zitten, voor te bereiden op de wereld van morgen.


Veel leesplezier!

1 Bulckaert, W. (20 oktober 2016) Mijn punten graag! Geraadpleegd van Klasse.be.

2 Surma T. (2019). Waarom zou je nog iets leren als je het ook kunt googelen? Universiteit van
   Nederland:  YouTube.

3 Slooter M. (2018). De zes rollen van de leraar. Huizen: Uitgeverij Pica.
“De toekomst van de wereld zit vandaag in mijn klas.” I.F. Fitzwater.

Zo zie ik dat scholen zich steeds meer bezighouden met vraagstukken als: Waarom is het aanleren van programmeervaardigheden belangrijk? In hoeverre kan Gamification of Education1 kinderen gemotiveerder maken? Hoe maak ik de kinderen bewust van de kansen en gevaren van (sociale) media? Maar vooral ook: hoe vinden we als school een goede balans tussen digitaal en papier? Het is wetenschappelijk bewezen2 dat je bijvoorbeeld met schrijven en lezen (in een boek) andere vaardigheden traint die je nodig hebt, dan bij digitaal actief zijn. Die basis leggen wij ook op onze scholen.

Dat wil niet zeggen dat we helemaal niet met digitale middelen moeten werken, maar in mijn ogen is het belangrijkste dat je je altijd eerst de vraag moet stellen: wat heb ik nodig om mijn onderwijs beter te kunnen inrichten? Zo verwacht ik dat door de grote invloed van technologie onder andere de rol van leerkracht de komende jaren steeds meer zal veranderen in onderwijscoach3. Kijkend naar een jaar geleden wordt er nu al minder nagekeken en méér geanalyseerd. Leerkrachten laten meer zien dan dat ze vertellen. Op die manier wordt steeds beter ingespeeld op de behoeften van de individuele leerling en er is steeds meer aandacht voor duurzaamheid in combinatie met ICT. Door deze quick wins toe te passen, sluit je in het onderwijs al goed aan bij de wereld van morgen. Dat is in mijn ogen toekomstgericht onderwijs.

Leerlijn DG

Basisvaardig-
heden

Les-
voorbereiding

Didactiek

Organisatie

ICT-
basisvaardig-
heden

Mediawijsheid

Computational
Thinking

Informatie-
vaardigheden

Ik kan!

Ik begrijp!

Ik bepaal!

Ik leer!

Bekijk voorgaande edities

Meer Primair wordt gevormd door zeventien basisscholen, gelegen in de woonkernen Abbenes, Buitenkaag, Badhoevedorp en Hoofddorp. De stichting is hiermee werkgever van 540 medewerkers, die onderwijs verzorgen voor circa 5500 leerlingen in de Haarlemmermeer
Volledig scherm