Docenten Jolijn en Bram begeleiden onze 8 specialisten in spe

Toekomstgericht Onderwijs is een belangrijk issue binnen Meer Primair. Vandaar dat nu acht van onze medewerkers intensief aan de slag gaan met de post-hbo-opleiding Specialist Toekomstgericht Onderwijs, 21e-eeuws leren. Een studie die wordt verzorgd en begeleid door Marnix Onderwijscentrum en bureau O21, dat vaker opleidingen begeleid binnen Meer Primair. Als netwerkorganisatie heeft O21 een gezonde mix van vaste mensen en externe specialisten met wie ze samenwerken. Experts die stuk voor stuk beschikken over toekomstgerichte en pragmatische expertise en veel ervaring hebben binnen het onderwijs. De redactie van ons E-zine ging in gesprek met de docenten Jolijn van de Hoef van Marnix Onderwijscentrum en Bram Aerns van O21. Zij gaan onze acht experts in spe intensief begeleiden.

Als jullie het hebben over ‘toekomstgericht onderwijs’, waar staat dat dan voor?

“Er is niet één antwoord op wat toekomstgericht onderwijs voor mij inhoudt. Maar als ik het moet samenvatten, vind ik dat kinderen in staat moeten zijn om te leven en overleven in een veranderende maatschappij.”

Jolijn

vult aan: “En dan vooral in een veranderende maatschappij waar ICT een grote rol speelt. Want zeg nou zelf: wat staat er tegenwoordig nog op het klassenrooster dat je zonder hulp van ICT kunt uitvoeren? Je hoeft als leerling of leerkracht niet per se volledig ICT-vaardig te zijn, maar je moet er wél mee om kunnen gaan.”

Bram

Jolijn heeft deze opleiding zo’n zes jaar geleden opgezet. Waarom was het belangrijk voor jou dat deze opleiding er kwam?

“Voordat deze opleiding bestond, kwamen de 21e-eeuwse vaardigheden van SLO en Kennisnet al om de hoek kijken. In eerste instantie werd informatie daarover heel oppervlakkig aangeboden. Ik vond het daarom tijd worden voor een stukje bewustwording: wat doet er in het onderwijs van nu echt toe? De opleiding was volgens mij een van de eerste waar de studenten samen met collega’s leerden veranderen. Er is veel ruimte om evidence informed te leren binnen de eigen school, binnen de eigen organisatie. Dus gebruikmaken van inzichten uit de wetenschap en die (wanneer ze passen) inbedden in je eigen onderwijspraktijk.”

Jolijn

“Naast deze opleiding begeleid ik ook trajecten die ik altijd breed probeer in te zetten en niet alleen op inhoudelijk vlak. Het mooie van dit soort trajecten is, dat je nooit van tevoren weet wat er gaat gebeuren. Ieder bestuur neemt haar eigen kleur mee. Een opleiding zoals deze slaagt het best, als school en bestuur samen nauw betrokken zijn bij de ontwikkelingen. Als wij na een jaar ‘klaar’ zijn, is het de bedoeling dat je binnen je organisatie gezamenlijk door kunt pakken.”  

Bram

Docent Bram Aerns van O21:
“Ik hoop dat we dit schooljaar de deelnemers tools en handvatten kunnen aanreiken voor schoolinnovatie.”

Docent Jolijn van de Hoef van Marnix Onderwijscentrum:
“Ik verwacht dat de school zich steeds meer als een community zal ontwikkelen, met veel samenwerkingen in de wijk.”

In de afgelopen jaren hebben jullie ongetwijfeld veel schoolontwikkelingen van dichtbij meegemaakt. Welke schoolontwikkeling is je bijgebleven?

“De periode dat ik incompany was bij een bestuur in Limburg is mij helder bijgebleven. Dit omdat deze opleiding toen invloed had op het bestuur zélf. De deelnemers waren zich bewust van de koers van de organisatie en ze creëerden tijdens de bijeenkomsten een hechte groep. Ook na de opleiding bleven ze elkaar vinden en inspireren. Dat is wat ik graag zie en hoe het voor mij ook moet zijn. Daarnaast is het voor mij ook zo, dat toekomstgericht onderwijs niet kan zonder toekomstgericht organiseren. Hiermee bedoel ik dat de organisatiestructuur wordt aangepast, zodat beslissingsbevoegdheid voor kwaliteit van onderwijs komt te liggen waar het hoort. Bij de leraren als professionals. Daarvoor is mandaat en vertrouwen nodig van het bestuur, van de directeur én van de collega’s.”

Jolijn

“Mij zijn de ontwikkelingen op een kleine school in Rotterdam bijgebleven. Deze school sloot zich aan bij een ander bestuur en moest weer ‘op de kaart’ worden gezet. De nieuwe bestuurder vertelde mij toen dat de kinderen van deze school beter onderwijs verdienden. Samen met deze school hebben we in anderhalf jaar tijd gedegen projectmatig onderwijs kunnen inrichten. De school heeft ook een buurtwinkel opgezet en combineert dat ook met relevante lessen voor de winkelbezoekers. Ik was erg dankbaar dat ik deze school meer structuur en energie kon geven zodat ze groot durfden te denken en handelen. Ik denk dat je door groot te denken ook grote dingen kunt bewerkstelligen.”

Bram

Wat hoop je te bereiken bij Meer Primair?

“Wat we in de opleiding graag willen creëren, is een open houding. Met een open houding ben je in staat bent om samen met je collega’s (ook die van de andere scholen binnen Meer Primair) een dialoog te voeren over wat goed onderwijs is. Een dialoog waarbij ruimte is voor vrije doorstroom van gedachten en gevoelens. Ervaring heeft me geleerd dat dit iets positiefs doet met de beweging en de processen binnen de school en de organisatie.”

Jolijn

“Ik hoop dat we dit schooljaar 2020/2021 de deelnemers tools en handvatten kunnen aanreiken voor de schoolinnovatie en dat zij plezier beleven aan deze ontwikkelingen. Omdat we deze opleiding voor Meer Primair als geheel verzorgen, zie ik ook graag dat de deelnemers naast hun eigen school, ook iets neer kunnen zetten voor de rest van de organisatie en dus ook andere scholen binnen Meer Primair kunnen inspireren.

Bram

Wat verwacht je dat de komende jaren een belangrijke rol gaat spelen als het gaat om toekomstgericht onderwijs?

“Ik denk dat Learning analytics (data-analyse die de leerkracht helpt bij de optimale ontwikkeling van het kind) een belangrijke rol gaat spelen. Met ICT wordt het steeds gemakkelijker om het systeem het controlewerk te laten doen, zodat jij als leerkracht beter aan kan sluiten bij de behoeften van de kinderen. Daarnaast verwacht ik dat de school zich steeds meer als een community zal ontwikkelen, met veel samenwerkingsmogelijkheden in de wijk. Met deze mogelijkheden hopen we ook dat je anders durft te kijken. Zodat er ruimte is om je als school te blijven ontwikkelen, waardoor het kind zich staande kan houden in een continu veranderende maatschappij.”

Jolijn

“Ik verwacht dat we meer zullen leren in een authentieke context, waarbij het belangrijk wordt om je onderwijs zo in te richten, dat je de wereld in je school haalt of met je school de wereld in gaat. Zoals bij de buurtwinkel. Daarbij hoop ik dat er ruimte is voor talentontwikkeling en ondernemerschap, waarin je al vroeg leert verantwoordelijk te zijn voor je eigen leren.”

Bram

Docenten Jolijn en Bram begeleiden onze 8 specialisten in spe

Toekomstgericht Onderwijs is een belangrijk issue binnen Meer Primair. Vandaar dat nu acht van onze medewerkers intensief aan de slag gaan met de post-hbo-opleiding Specialist Toekomstgericht Onderwijs, 21e-eeuws leren. Een studie die wordt verzorgd en begeleid door Marnix Onderwijscentrum en bureau O21, dat vaker opleidingen begeleid binnen Meer Primair. Als netwerkorganisatie heeft O21 een gezonde mix van vaste mensen en externe specialisten met wie ze samenwerken. Experts die stuk voor stuk beschikken over toekomstgerichte en pragmatische expertise en veel ervaring hebben binnen het onderwijs. De redactie van ons E-zine ging in gesprek met de docenten Jolijn van de Hoef van Marnix Onderwijscentrum en Bram Aerns van O21. Zij gaan onze acht experts in spe intensief begeleiden.

Als jullie het hebben over ‘toekomstgericht onderwijs’, waar staat dat dan voor?

“Er is niet één antwoord op wat toekomstgericht onderwijs voor mij inhoudt. Maar als ik het moet samenvatten, vind ik dat kinderen in staat moeten zijn om te leven en overleven in een veranderende maatschappij.”

Jolijn

vult aan: “En dan vooral in een veranderende maatschappij waar ICT een grote rol speelt. Want zeg nou zelf: wat staat er tegenwoordig nog op het klassenrooster dat je zonder hulp van ICT kunt uitvoeren? Je hoeft als leerling of leerkracht niet per se volledig ICT-vaardig te zijn, maar je moet er wél mee om kunnen gaan.”

Bram

Jolijn heeft deze opleiding zo’n zes jaar geleden opgezet. Waarom was het belangrijk voor jou dat deze opleiding er kwam?

“Voordat deze opleiding bestond, kwamen de 21e-eeuwse vaardigheden van SLO en Kennisnet al om de hoek kijken. In eerste instantie werd informatie daarover heel oppervlakkig aangeboden. Ik vond het daarom tijd worden voor een stukje bewustwording: wat doet er in het onderwijs van nu echt toe? De opleiding was volgens mij een van de eerste waar de studenten samen met collega’s leerden veranderen. Er is veel ruimte om evidence informed te leren binnen de eigen school, binnen de eigen organisatie. Dus gebruikmaken van inzichten uit de wetenschap en die (wanneer ze passen) inbedden in je eigen onderwijspraktijk.”

Jolijn

“Naast deze opleiding begeleid ik ook trajecten die ik altijd breed probeer in te zetten en niet alleen op inhoudelijk vlak. Het mooie van dit soort trajecten is, dat je nooit van tevoren weet wat er gaat gebeuren. Ieder bestuur neemt haar eigen kleur mee. Een opleiding zoals deze slaagt het best, als school en bestuur samen nauw betrokken zijn bij de ontwikkelingen. Als wij na een jaar ‘klaar’ zijn, is het de bedoeling dat je binnen je organisatie gezamenlijk door kunt pakken.”  

Bram

Docent Bram Aerns van O21:
“Ik hoop dat we dit schooljaar de deelnemers tools en handvatten kunnen aanreiken voor schoolinnovatie.”

Docent Jolijn van de Hoef van Marnix Onderwijscentrum:
“Ik verwacht dat de school zich steeds meer als een community zal ontwikkelen, met veel samenwerkingen in de wijk.”

In de afgelopen jaren hebben jullie ongetwijfeld veel schoolontwikkelingen van dichtbij meegemaakt. Welke schoolontwikkeling is je bijgebleven?

“De periode dat ik incompany was bij een bestuur in Limburg is mij helder bijgebleven. Dit omdat deze opleiding toen invloed had op het bestuur zélf. De deelnemers waren zich bewust van de koers van de organisatie en ze creëerden tijdens de bijeenkomsten een hechte groep. Ook na de opleiding bleven ze elkaar vinden en inspireren. Dat is wat ik graag zie en hoe het voor mij ook moet zijn. Daarnaast is het voor mij ook zo, dat toekomstgericht onderwijs niet kan zonder toekomstgericht organiseren. Hiermee bedoel ik dat de organisatiestructuur wordt aangepast, zodat beslissingsbevoegdheid voor kwaliteit van onderwijs komt te liggen waar het hoort. Bij de leraren als professionals. Daarvoor is mandaat en vertrouwen nodig van het bestuur, van de directeur én van de collega’s.”

Jolijn

“Mij zijn de ontwikkelingen op een kleine school in Rotterdam bijgebleven. Deze school sloot zich aan bij een ander bestuur en moest weer ‘op de kaart’ worden gezet. De nieuwe bestuurder vertelde mij toen dat de kinderen van deze school beter onderwijs verdienden. Samen met deze school hebben we in anderhalf jaar tijd gedegen projectmatig onderwijs kunnen inrichten. De school heeft ook een buurtwinkel opgezet en combineert dat ook met relevante lessen voor de winkelbezoekers. Ik was erg dankbaar dat ik deze school meer structuur en energie kon geven zodat ze groot durfden te denken en handelen. Ik denk dat je door groot te denken ook grote dingen kunt bewerkstelligen.”

Bram

Wat hoop je te bereiken bij Meer Primair?

“Wat we in de opleiding graag willen creëren, is een open houding. Met een open houding ben je in staat bent om samen met je collega’s (ook die van de andere scholen binnen Meer Primair) een dialoog te voeren over wat goed onderwijs is. Een dialoog waarbij ruimte is voor vrije doorstroom van gedachten en gevoelens. Ervaring heeft me geleerd dat dit iets positiefs doet met de beweging en de processen binnen de school en de organisatie.”

Jolijn

“Ik hoop dat we dit schooljaar 2020/2021 de deelnemers tools en handvatten kunnen aanreiken voor de schoolinnovatie en dat zij plezier beleven aan deze ontwikkelingen. Omdat we deze opleiding voor Meer Primair als geheel verzorgen, zie ik ook graag dat de deelnemers naast hun eigen school, ook iets neer kunnen zetten voor de rest van de organisatie en dus ook andere scholen binnen Meer Primair kunnen inspireren.

Bram

Wat verwacht je dat de komende jaren een belangrijke rol gaat spelen als het gaat om toekomstgericht onderwijs?

“Ik denk dat Learning analytics (data-analyse die de leerkracht helpt bij de optimale ontwikkeling van het kind) een belangrijke rol gaat spelen. Met ICT wordt het steeds gemakkelijker om het systeem het controlewerk te laten doen, zodat jij als leerkracht beter aan kan sluiten bij de behoeften van de kinderen. Daarnaast verwacht ik dat de school zich steeds meer als een community zal ontwikkelen, met veel samenwerkingsmogelijkheden in de wijk. Met deze mogelijkheden hopen we ook dat je anders durft te kijken. Zodat er ruimte is om je als school te blijven ontwikkelen, waardoor het kind zich staande kan houden in een continu veranderende maatschappij.”

Jolijn

“Ik verwacht dat we meer zullen leren in een authentieke context, waarbij het belangrijk wordt om je onderwijs zo in te richten, dat je de wereld in je school haalt of met je school de wereld in gaat. Zoals bij de buurtwinkel. Daarbij hoop ik dat er ruimte is voor talentontwikkeling en ondernemerschap, waarin je al vroeg leert verantwoordelijk te zijn voor je eigen leren.”

Bram

Bekijk voorgaande edities

Meer Primair wordt gevormd door zeventien basisscholen, gelegen in de woonkernen Abbenes, Buitenkaag, Badhoevedorp en Hoofddorp. De stichting is hiermee werkgever van 540 medewerkers, die onderwijs verzorgen voor circa 5500 leerlingen in de Haarlemmermeer
Volledig scherm