Geloof jij in je eigen kunnen?

In het boek Op de schouders van reuzen (Kirschner, Claessens & Raaijmakers, 2018/ Ten Brink Uitgevers) staat een artikel van Albert Bandura dat als geen ander past in deze tijd van het jaar. Bandura leert ons dat het geloof in je eigen kunnen erg belangrijk is voor je leerproces. In 1977 bedacht hij hiervoor het begrip self-efficacy: zelfeffectiviteit. Niet alleen belangrijk voor jezelf, maar ook belangrijk om toe te passen in je eigen groep!

Wat is zelfeffectiviteit precies? Bandura omschrijft zelfeffectiviteit als het geloof in of de overtuiging van het eigen vermogen om een bepaalde taak met succes uit te kunnen voeren. Het gaat niet om de daadwerkelijke bekwaamheid, maar om de ervaren bekwaamheid, dus wat je dénkt wel of niet te kunnen. De ervaren zelfeffectiviteit beïnvloedt wat je denkt, hoe je je voelt en hoe je je gedraagt. Daardoor heeft zelfeffectiviteit invloed op het leren en de motivatie.


Invloed op cognitieve processen
Zelfeffectiviteit is van invloed op de cognitieve processen tijdens het leren. Het vertrouwen in je eigen kunnen bepaalt in hoge mate de doelen die je jezelf stelt en de oplossingsstrategieën die je kiest. Daarnaast is zelfeffectiviteit van invloed op de motivatie. Hoe hoger je zelfeffectiviteit, hoe hoger de doelen zijn die je stelt, hoe meer inzet je toont, hoe langer je volhoudt als het moeilijk wordt en hoe beter je bestand bent tegen falen.

Drie vormen van zelfeffectiviteit zijn belangrijk voor ons onderwijs:

Zelfeffectiviteit van de leerling
De zelfeffectiviteit van leerlingen kan worden verhoogd door succeservaringen. Laat je leerlingen opdrachten maken op hun eigen niveau, met doelen die binnen hun bereik liggen. Geef complimenten! Stel ‘leren’ centraal in plaats van ‘weten’, zodat je leerlingen zien dat kennis en kunde geen aangeboren eigenschappen zijn. Ontmoedig onderlinge competitie en benadruk het proces, de persoonlijke vooruitgang en prestaties. Prijs het doorzetten! Focus de feedback op vooruitgang en niet op gemaakte fouten.


Zelfeffectiviteit van de leerkracht
Het leren van leerlingen hangt ook af van de zelfeffectiviteit die je als leerkracht ervaart en hoeveel vertrouwen je hebt in je eigen didactische kwaliteiten. Leerkrachten met veel vertrouwen in hun didactische vaardigheden, besteden meer tijd in de klas aan het leren van hun leerlingen, weten adequaat te begeleiden en prijzen veel bij vooruitgang. Kortom, zij creëren succeservaringen voor hun leerlingen.


Zelfeffectiviteit van het schoolteam
Schoolteams kunnen een collectief gevoel van zelfeffectiviteit hebben. Het gaat er dan om in hoeverre jij en je collega’s als team het gevoel hebben dat jullie een verschil kunnen maken in het schoolgaande leven van leerlingen en invloed hebben op het reilen en zeilen van de school. Kortom... dat jullie ertoe doen!

OP DE SCHOUDERS VAN REUZEN


Geloof jij in je eigen kunnen?

Albert Bandura (1925) leerde ons dat geloof in je eigen kunnen een bepalende factor is in je leerproces. Hij introduceerde in 1977 het begrip self-efficacy: zelfeffectiviteit.

  • Hoe meer vertrouwen in eigen kunnen, hoe beter een leerling presteert.
  • Hoe meer vertrouwen in eigen kunnen, hoe gemotiveerder een leerling is om aan de slag te gaan.
  • Geef leerlingen de kans op succeservaringen door hen taken te geven die ze aan kunnen.
  • Stel ‘leren’ centraal in plaats van ‘weten’, zo ontdekken leerlingen dat ze kunnen groeien.
  • Ontmoedig onderlinge competitie en benadruk persoonlijke vooruitgang.

Meer weten over zelfeffectiviteit?
Bekijk deze toegankelijke Engelstalige video van Raina Burditt over zelfeffectiviteit.

Geloof jij in je eigen kunnen?

In het boek Op de schouders van reuzen (Kirschner, Claessens & Raaijmakers, 2018/ Ten Brink Uitgevers) staat een artikel van Albert Bandura dat als geen ander past in deze tijd van het jaar. Bandura leert ons dat het geloof in je eigen kunnen erg belangrijk is voor je leerproces. In 1977 bedacht hij hiervoor het begrip self-efficacy: zelfeffectiviteit. Niet alleen belangrijk voor jezelf, maar ook belangrijk om toe te passen in je eigen groep!

Wat is zelfeffectiviteit precies? Bandura omschrijft zelfeffectiviteit als het geloof in of de overtuiging van het eigen vermogen om een bepaalde taak met succes uit te kunnen voeren. Het gaat niet om de daadwerkelijke bekwaamheid, maar om de ervaren bekwaamheid, dus wat je dénkt wel of niet te kunnen. De ervaren zelfeffectiviteit beïnvloedt wat je denkt, hoe je je voelt en hoe je je gedraagt. Daardoor heeft zelfeffectiviteit invloed op het leren en de motivatie.


Invloed op cognitieve processen
Zelfeffectiviteit is van invloed op de cognitieve processen tijdens het leren. Het vertrouwen in je eigen kunnen bepaalt in hoge mate de doelen die je jezelf stelt en de oplossingsstrategieën die je kiest. Daarnaast is zelfeffectiviteit van invloed op de motivatie. Hoe hoger je zelfeffectiviteit, hoe hoger de doelen zijn die je stelt, hoe meer inzet je toont, hoe langer je volhoudt als het moeilijk wordt en hoe beter je bestand bent tegen falen.

Drie vormen van zelfeffectiviteit zijn belangrijk voor ons onderwijs:

Zelfeffectiviteit van de leerling
De zelfeffectiviteit van leerlingen kan worden verhoogd door succeservaringen. Laat je leerlingen opdrachten maken op hun eigen niveau, met doelen die binnen hun bereik liggen. Geef complimenten! Stel ‘leren’ centraal in plaats van ‘weten’, zodat je leerlingen zien dat kennis en kunde geen aangeboren eigenschappen zijn. Ontmoedig onderlinge competitie en benadruk het proces, de persoonlijke vooruitgang en prestaties. Prijs het doorzetten! Focus de feedback op vooruitgang en niet op gemaakte fouten.


Zelfeffectiviteit van de leerkracht
Het leren van leerlingen hangt ook af van de zelfeffectiviteit die je als leerkracht ervaart en hoeveel vertrouwen je hebt in je eigen didactische kwaliteiten. Leerkrachten met veel vertrouwen in hun didactische vaardigheden, besteden meer tijd in de klas aan het leren van hun leerlingen, weten adequaat te begeleiden en prijzen veel bij vooruitgang. Kortom, zij creëren succeservaringen voor hun leerlingen.


Zelfeffectiviteit van het schoolteam
Schoolteams kunnen een collectief gevoel van zelfeffectiviteit hebben. Het gaat er dan om in hoeverre jij en je collega’s als team het gevoel hebben dat jullie een verschil kunnen maken in het schoolgaande leven van leerlingen en invloed hebben op het reilen en zeilen van de school. Kortom... dat jullie ertoe doen!


Geloof jij in je eigen kunnen?

Albert Bandura (1925) leerde ons dat geloof in je eigen kunnen een bepalende factor is in je leerproces. Hij introduceerde in 1977 het begrip self-efficacy: zelfeffectiviteit.

  • Hoe meer vertrouwen in eigen kunnen, hoe beter een leerling presteert.
  • Hoe meer vertrouwen in eigen kunnen, hoe gemotiveerder een leerling is om aan de slag te gaan.
  • Geef leerlingen de kans op succeservaringen door hen taken te geven die ze aan kunnen.
  • Stel ‘leren’ centraal in plaats van ‘weten’, zo ontdekken leerlingen dat ze kunnen groeien.
  • Ontmoedig onderlinge competitie en benadruk persoonlijke vooruitgang.

Meer weten over zelfeffectiviteit?
Bekijk deze toegankelijke Engelstalige video van Raina Burditt over zelfeffectiviteit.

Bekijk voorgaande edities

Meer Primair wordt gevormd door zeventien basisscholen, gelegen in de woonkernen Abbenes, Buitenkaag, Badhoevedorp en Hoofddorp. De stichting is hiermee werkgever van 540 medewerkers, die onderwijs verzorgen voor circa 5500 leerlingen in de Haarlemmermeer
Volledig scherm