DIT ZIJN WIJ, Meer Primair

LERARENTEKORT OF ORGANISATIEPROBLEEM
Samen met andere besturen uit de Haarlemmermeer en Zuid-Kennemerland neemt Meer Primair deel aan het project Regionale aanpak lerarentekort. Daarbij werkt het onderwijs in de regio samen aan het verbeteren van arbeidsvoorwaarden, het betrekken van vakdocenten, de samenwerking met de kinderopvang en het voortgezet onderwijs en het aanboren van zij-instromers en stille reserves.

Margreet Vendel: “Het project Regionale aanpak lerarentekort bewijst zijn nut. We weten elkaar als besturen steeds beter te vinden.”


Anders Organiseren
“Belangrijk uitgangspunt is echter”, zegt Eef Niezing, “dat het onderwijs geen lerarentekort heeft, maar een organisatieprobleem. Tweewekelijks komen we met de directeuren van Meer Primair bij elkaar als denktank Anders Organiseren. Dan bekijken we samen wat de uitdagingen zijn voor onze scholen en welke structurele (of tijdelijke) oplossingen daarvoor kunnen worden gevonden. Welke vacatures zijn er? Hoe kunnen we de personeelsfunctionaris ondersteunen en samen leemtes slim(mer) opvullen door efficiënt gebruik te maken van elkaars invallers, onderwijsassistenten, leerkrachtondersteuners, zij-instromers, vaders of moeders die oud-leerkracht zijn, enzovoorts?”

 

INTERNATIONALISERING IN HAARLEMMERMEER
Eef Niezing woonde een studiebijeenkomst bij op het Airport College. Uitgangspunt: vanuit verschillende invalshoeken (kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo, en gemeenten) kijken hoe internationalisering c.q. wereldburgerschap zijn weg heeft gevonden binnen de gemeente Haarlemmermeer. In onze gemeente vestigen zich steeds meer buitenlandse bedrijven en hun gezinnen, waarbij alleen het traditionele schakelonderwijs niet meer toereikend is. Gelukkig is er voor het primair onderwijs IKC Wereldwijs met de Taalklassen en de Internationale School Optimist. De aanwas van kennismigranten en expats is echter groter dan deze instituten aankunnen.

 


De uitdaging 
Taalklassen raken langzamerhand steeds meer gevuld met kinderen van vluchtelingen c.q. asielzoekers. De internationale school is vooral gericht op de toestroom van de ‘klassieke’ expat, die voor een aantal jaren naar Nederland is uitgezonden. Hoogopgeleide internationals die langer in Nederland blijven, kiezen er steeds vaker voor om hun kind naar een gewone Nederlandse school te sturen. Ook geld speelt daarbij een rol: vaak betalen de bedrijven alleen voor het eerste jaar van de (zeer dure!) internationale school, daarna niet meer. Reden voor ouders om dan voor een ‘gewone’ school te kiezen. Op onze basisscholen komen ook steeds meer anderstalige leerlingen van buitenlanders die zich in Nederland willen vestigen en hun kind van begin af aan naar een school willen sturen die volledig Nederlandstalig is.


Uit balans
Niet alle Meer Primair basisscholen staan voor het dilemma van internationalisering in de klas. Maar op zeker de helft van onze scholen (zoals in de wijken Floriande, Toolenburg en Bornholm) ontstaat inmiddels een totaal nieuwe doelgroep, waar wij ons onderwijs zeker op moeten aanpassen. En de balans Nederlandstaligen/niet-Nederlandstaligen zal de komende tijd alleen nog maar méér doorslaan. Daar zal ons onderwijs dus rekening mee moeten houden. Meer Primair heeft die verschuiving benoemd in haar beleid met het strategische thema ‘Kind in de wereld’ en ‘Dynamische scholen in de Haarlemmermeer’. De scholen IKC Wereldwijs en Communityschool In de Breedte hebben expliciet aanbod ontwikkeld op taalonderwijs en wereldburgerschap. In de komende jaren gaan we het programma verbreden naar andere scholen binnen de stichting. Eef Niezing: “De meeste buitenlandse leerlingen zijn niet taalarm; ze beheersen zowel hun eigen taal als het Engels. Hoe begeleiden we die kinderen zo optimaal mogelijk, zonder de Nederlandse kinderen te kort te doen? Hoe pakken we dat aan? En waar ligt de balans? Hoeveel anderstalige kinderen neem je aan op een school?”


Handelingsbekwamer worden
Ook voor Margreet Vendel is het duidelijk, dat de populatie op onze scholen verandert en dat de leerkrachten dus mee zullen moeten veranderen. “Het ‘taalbad’ en extra taalondersteuning voldoen niet langer. Het College van Bestuur zal zich moeten gaan richten op het aanpassen van het beleid op de scholen van Meer Primair, door ook onze leerkrachten handelingsbekwamer te maken en door hen (extra) training aan te bieden op het gebied van meertaligheid om al hun leerlingen (Nederlandstalig en niet-Nederlandstalig) te kunnen blijven uitdagen.”


Van de bestuurstafel

Meer Primair heeft een College van Bestuur dat goed geolied functioneert. Alweer ruim vijf jaar geleden stonden bestuurders Eef Niezing en Margreet Vendel aan de wieg van wat nu het grootste schoolbestuur in de gemeente Haarlemmermeer is. Samen vormen ze een goed stel, vinden ze beiden.En over belangrijke besluiten communiceren Margreet Vendel en Eef Niezing uiteraard helder. Maar doen we dat wel genoeg, vragen Margreet Vendel en Eef Niezing zich af. Zou jij misschien toch wel eens wat vaker een inkijkje willen hebben in hun denken en doen? Dat kan. Met ingang van dit E-zine tackelen we steeds een of meerdere onderwerpen waar het CvB met extra aandacht naar kijkt.

DIT ZIJN WIJ, Meer Primair

Van de bestuurstafel

Meer Primair heeft een College van Bestuur dat goed geolied functioneert. Alweer ruim vijf jaar geleden stonden bestuurders Eef Niezing en Margreet Vendel aan de wieg van wat nu het grootste schoolbestuur in de gemeente Haarlemmermeer is. Samen vormen ze een goed stel, vinden ze beiden.


En over belangrijke besluiten communiceren Margreet Vendel en Eef Niezing uiteraard helder. Maar doen we dat wel genoeg, vragen Margreet Vendel en Eef Niezing zich af. Zou jij misschien toch wel eens wat vaker een inkijkje willen hebben in hun denken en doen? Dat kan. Met ingang van dit E-zine tackelen we steeds een of meerdere onderwerpen waar het CvB met extra aandacht naar kijkt.

LERARENTEKORT OF ORGANISATIEPROBLEEM
Samen met andere besturen uit de Haarlemmermeer en Zuid-Kennemerland neemt Meer Primair deel aan het project Regionale aanpak lerarentekort. Daarbij werkt het onderwijs in de regio samen aan het verbeteren van arbeidsvoorwaarden, het betrekken van vakdocenten, de samenwerking met de kinderopvang en het voortgezet onderwijs en het aanboren van zij-instromers en stille reserves.

Margreet Vendel: “Het project Regionale aanpak lerarentekort bewijst zijn nut. We weten elkaar als besturen steeds beter te vinden.”


Anders Organiseren
“Belangrijk uitgangspunt is echter”, zegt Eef Niezing, “dat het onderwijs geen lerarentekort heeft, maar een organisatieprobleem. Tweewekelijks komen we met de directeuren van Meer Primair bij elkaar als denktank Anders Organiseren. Dan bekijken we samen wat de uitdagingen zijn voor onze scholen en welke structurele (of tijdelijke) oplossingen daarvoor kunnen worden gevonden. Welke vacatures zijn er? Hoe kunnen we de personeelsfunctionaris ondersteunen en samen leemtes slim(mer) opvullen door efficiënt gebruik te maken van elkaars invallers, onderwijsassistenten, leerkrachtondersteuners, zij-instromers, vaders of moeders die oud-leerkracht zijn, enzovoorts?”

 

INTERNATIONALISERING IN HAARLEMMERMEER
Eef Niezing woonde een studiebijeenkomst bij op het Airport College. Uitgangspunt: vanuit verschillende invalshoeken (kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo, en gemeenten) kijken hoe internationalisering c.q. wereldburgerschap zijn weg heeft gevonden binnen de gemeente Haarlemmermeer. In onze gemeente vestigen zich steeds meer buitenlandse bedrijven en hun gezinnen, waarbij alleen het traditionele schakelonderwijs niet meer toereikend is. Gelukkig is er voor het primair onderwijs IKC Wereldwijs met de Taalklassen en de Internationale School Optimist. De aanwas van kennismigranten en expats is echter groter dan deze instituten aankunnen.

 


De uitdaging 
Taalklassen raken langzamerhand steeds meer gevuld met kinderen van vluchtelingen c.q. asielzoekers. De internationale school is vooral gericht op de toestroom van de ‘klassieke’ expat, die voor een aantal jaren naar Nederland is uitgezonden. Hoogopgeleide internationals die langer in Nederland blijven, kiezen er steeds vaker voor om hun kind naar een gewone Nederlandse school te sturen. Ook geld speelt daarbij een rol: vaak betalen de bedrijven alleen voor het eerste jaar van de (zeer dure!) internationale school, daarna niet meer. Reden voor ouders om dan voor een ‘gewone’ school te kiezen. Op onze basisscholen komen ook steeds meer anderstalige leerlingen van buitenlanders die zich in Nederland willen vestigen en hun kind van begin af aan naar een school willen sturen die volledig Nederlandstalig is.


Uit balans
Niet alle Meer Primair basisscholen staan voor het dilemma van internationalisering in de klas. Maar op zeker de helft van onze scholen (zoals in de wijken Floriande, Toolenburg en Bornholm) ontstaat inmiddels een totaal nieuwe doelgroep, waar wij ons onderwijs zeker op moeten aanpassen. En de balans Nederlandstaligen/niet-Nederlandstaligen zal de komende tijd alleen nog maar méér doorslaan. Daar zal ons onderwijs dus rekening mee moeten houden. Meer Primair heeft die verschuiving benoemd in haar beleid met het strategische thema ‘Kind in de wereld’ en ‘Dynamische scholen in de Haarlemmermeer’. De scholen IKC Wereldwijs en Communityschool In de Breedte hebben expliciet aanbod ontwikkeld op taalonderwijs en wereldburgerschap. In de komende jaren gaan we het programma verbreden naar andere scholen binnen de stichting. Eef Niezing: “De meeste buitenlandse leerlingen zijn niet taalarm; ze beheersen zowel hun eigen taal als het Engels. Hoe begeleiden we die kinderen zo optimaal mogelijk, zonder de Nederlandse kinderen te kort te doen? Hoe pakken we dat aan? En waar ligt de balans? Hoeveel anderstalige kinderen neem je aan op een school?”


Handelingsbekwamer worden
Ook voor Margreet Vendel is het duidelijk, dat de populatie op onze scholen verandert en dat de leerkrachten dus mee zullen moeten veranderen. “Het ‘taalbad’ en extra taalondersteuning voldoen niet langer. Het College van Bestuur zal zich moeten gaan richten op het aanpassen van het beleid op de scholen van Meer Primair, door ook onze leerkrachten handelingsbekwamer te maken en door hen (extra) training aan te bieden op het gebied van meertaligheid om al hun leerlingen (Nederlandstalig en niet-Nederlandstalig) te kunnen blijven uitdagen.”


Bekijk voorgaande edities

Meer Primair wordt gevormd door zeventien basisscholen, gelegen in de woonkernen Abbenes, Buitenkaag, Badhoevedorp en Hoofddorp. De stichting is hiermee werkgever van 540 medewerkers, die onderwijs verzorgen voor circa 5500 leerlingen in de Haarlemmermeer
Volledig scherm